CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG HIỆU VIỆT

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG HIỆU VIỆT

Địa chỉ:

Số 31A, Ngõ Thổ Quan, Phố Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Cung cấp dịch vụ vệ sinh Công nghiệp

Mã số:

GOODVN38923.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

07/08/2023 – 06/08/2023

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: