HỘ KINH DOANH LẨU BÒ 123

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ KINH DOANH LẨU BÒ 123

Địa chỉ:

Số 657 – 659 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP

Phạm vi:

Kinh doanh dịch vụ ăn uống
(Food code: E)

Mã số:

GOODVN38824.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

20/06/2024 – 19/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: