CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NÔNG HỌC TIÊN TIẾN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NÔNG HỌC TIÊN TIẾN

Địa chỉ:

57/3 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh Men vi sinh
(Food code: K)

Mã số:

GOODVN38624.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

01/07/2024 – 30/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: