HỘ CÁ THỂ HẦU VĂN NỐI

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ CÁ THỂ HẦU VĂN NỐI

Địa chỉ:

Thôn Lão Nhiêu, Xã Phú Lương, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Ổi
Diện tích sản xuất: 1.27 Ha
Sản lượng dự kiến: 8 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN38424.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

26/06/2024 – 25/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: