CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG CÔNG NGHỆ CAO MIỀN TRUNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG CÔNG NGHỆ CAO MIỀN TRUNG

Địa chỉ:

Trụ sở chính: SN 07, ngách 02, ngõ 5 đường Phan Đình Phùng, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
Sản xuất: Khu công nghiệp Bắc Qúy, Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao bằng công nghệ cao

Mã số:

GOODVN3824.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

18/01/2024 – 17/01/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: