HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP CHI THIẾT

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP CHI THIẾT

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Thôn Chi Thiết, Xã Chi Thiết, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam
Sản xuất: Thôn Chi Thiết – Bình Yên – Gốc Lát – Phú Thị – Tây Vặc, Xã Chi Thiết, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Bưởi
Diện tích sản xuất: 3.21 Ha
Sản lượng dự kiến: 15 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN38224.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

26/06/2024 – 25/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: