CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THANH TÙNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THANH TÙNG

Địa chỉ:

Tổ 1, Thôn 7, Xã Long Giang, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018 & HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sơ chế, chế biến và kinh doanh hạt điều nhân và hạt điều rang muối

Mã số:

GOODVN38223.FSMS & GOODVN38223.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

30/08/2023 – 29/08/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: