CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DƯƠNG BÌNH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DƯƠNG BÌNH

Địa chỉ:

Thửa 61, Tờ bản đồ số 21, Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh: kem cây, kem que, kem ký
(Food code: CIII)

Mã số:

GOODVN38124.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

01/07/2024 – 30/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: