CÔNG TY TNHH RUSSKYI ALYANS VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH RUSSKYI ALYANS VIỆT NAM

Địa chỉ:

Lô 49H2, Khu Công Nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất rượu
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN38023.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

27/09/2023 – 26/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: