CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HẢI HÀ

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HẢI HÀ

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 871, Đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Sản xuất: Thôn Hoàng Môn, Xã Nam Cường, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh sản phẩm từ nhựa (PET, PP, HD, LD, TAICAL)

Mã số:

GOODVN37523.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

02/08/2023 – 01/08/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: