CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HOÀNG ANH ĐẠT

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HOÀNG ANH ĐẠT

Địa chỉ:

Số nhà 140-142, Đường Nguyễn Du, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 45001:2018 & 5S

Phạm vi:

Cung cấp dịch vụ Bảo vệ

Mã số:

GOODVN37423.QMS &GOODVN37423.OH&SMS & GOODVN37423.5S

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

06/07/2023 – 05/07/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: