CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP ĐỨC GIANG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP ĐỨC GIANG

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Lô 4, Đường TS 25, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Sản xuất: Thôn Đông Xuất, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 13485:2016

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh Dung dịch tẩy rửa trang thiết bị y tế

Mã số:

GOODVN37023.QMSM

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

19/07/2023 – 18/07/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: