CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU SƠN SÀN LAM THIÊN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU SƠN SÀN LAM THIÊN

Địa chỉ:

Thửa đất số 193, Tờ bản đồ số: (Tờ trích lục số 01/2010/TLĐC), Thôn Vũ Tiến, Xã Đông Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vữa khô và phụ gia chuyên dụng cho ngành xây dựng

Mã số:

GOODVN36924.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

26/06/2024 – 25/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: