CÔNG TY TNHH POMA VINA

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH POMA VINA

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 41/2A Dương Đình Hội, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất: 46/3 Gò Cát, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

TCVN 8826:2011

Phạm vi:

Phụ gia hóa học cho bê tông

Mã số:

GOODVN36823.HC5

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

15/08/2023 – 14/08/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: