CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM ĐỨC CẨM PHẢ

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM ĐỨC CẨM PHẢ

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số nhà 20, Tổ 1, Khu Hai Giếng 1, Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Bếp ăn: Phường Cửa Ông, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 45001:2018

Phạm vi:

1. Sản xuất món ăn và thức ăn chế biến sẵn; Chế biến và cung cấp suất ăn sẵn, suất ăn công nghiệp;
2. Kinh doanh và cung cấp: Rau, củ, quả, thịt cá và các thực phẩm bao gói sẵn

Mã số:

GOODVN3624.OHS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

15/01/2024 – 14/01/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: