CÔNG TY TNHH MTV LƯƠNG SƠN BẠC (BS EN 124-2:2015)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MTV LƯƠNG SƠN BẠC

Địa chỉ:

Đường 9A, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

BS EN 124-2:2015

Phạm vi:

Nắp hố ga, song chắn rác bằng gang

STT Sản phẩm Thông số kỹ thuật
1 Song chắn rác không khung bằng gang cầu A15, (1000x750x50)mm
2 Nắp hố ga bằng gang cầu A15, (900x900x100)mm

Mã số:

GOODVN36224.HC5

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

05/06/2024 – 04/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: