CÔNG TY TNHH BỒN NƯỚC THIÊN THÀNH BMT

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH BỒN NƯỚC THIÊN THÀNH BMT

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 43 Đường Phạm Hồng Thái, Phường Tự An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam
Sản xuất: Thửa đất số 398, Tờ bản đồ số 19, Phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh bồn nước

Mã số:

GOODVN36223.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

18/07/2023 – 17/07/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: