CÔNG TY TNHH MTV LƯƠNG SƠN BẠC (BS EN 124-5:2015)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MTV LƯƠNG SƠN BẠC

Địa chỉ:

Đường 9A, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

BS EN 124-5:2015

Phạm vi:

Nắp hố ga, song chắn rác bằng Composite

STT Sản phẩm Thông số kỹ thuật
1 Song chắn rác không khung bằng Composite C250, (800x800x45)mm
2 Nắp hố ga bằng Composite B125, D=650mm,  (900x900x80)mm

Mã số:

GOODVN362-124.HC5

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

05/06/2024 – 04/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: