CÔNG TY TNHH GIẤY ĐỒNG TIẾN BÌNH DƯƠNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH GIẤY ĐỒNG TIẾN BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ:

Số 378/18, Khu phố 3, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất giấy carton và tấm lợp sinh thái

Mã số:

GOODVN36123.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

25/09/2023 – 24/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: