CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA DUY NGUYỄN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA DUY NGUYỄN

Địa chỉ:

Lô F10-F11-F14-F15 Đường Kênh Tây, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất sản phẩm từ plastic: bao bì nhựa tiếp xúc, chứa đựng thực phẩm
(Food code: I)

Mã số:

GOODVN35923.QMS & GOODVN35923.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

15/04/2024 – 15/04/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: