CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA VIỆT LONG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA VIỆT LONG

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 17 Đường 5B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất: Ấp Bình Tiền 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất chai pet và nắp nút nhựa

Mã số:

GOODVN35823.QMS & GOODVN35823.HACCP

Tình trạng: 

Chưa có hiệu lực

Hiệu lực: 

05/12/2023 – 04/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: