CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA VIỆT LONG (HACCP)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA VIỆT LONG

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 17 Đường 5B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất: Ấp Bình Tiền 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP 

Phạm vi:

Sản xuất sản phẩm từ plastic: bao bì nhựa tiếp xúc, chứa đựng thực phẩm
(Food code: I)

Mã số:

GOODVN35823.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

20/06/2024 – 19/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: