CÔNG TY TNHH SX VÀ KD THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH ĐỨC

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH SX VÀ KD THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH ĐỨC

Địa chỉ:

Phố Chính Hảo, Phường Quảng Đông, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 13485:2016

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh khẩu trang y tế

Mã số:

GOODVN35623.QMSM

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

20/07/2023 – 19/07/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: