CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIETTNEST GROUP

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VIETTNEST GROUP

Địa chỉ:

23 Kinh số 1, Khu phố 4, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh,Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

1. Sản xuất, chế biến kinh doanh các sản phẩm từ tổ yến;
2. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm bổ sung từ tổ yến: Nước yến bổ sung vi chất dinh dưỡng
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN35524.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

12/06/2024 – 11/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: