CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH HOÀNG YẾN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH HOÀNG YẾN

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Nhà ông Nguyễn Văn Ha, Thôn Cống Xuyên, Xã Nghiêm Xuyên, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Sản xuất: Số 5 C3 Phố Mai Động, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai,Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh các loại Bỏng Ngô
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN35523.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

28/11/2023 – 27/11/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: