CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM NÔNG SẢN ĐẠI CÁT

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM NÔNG SẢN ĐẠI CÁT

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 468 Bùi Minh Trực, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhà xưởng: 366/27 Bùi Minh Trực, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sơ chế, đóng gói, bảo quản và kinh doanh thịt đông lạnh

Mã số:

GOODVN35223.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

07/08/2023 – 06/08/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: