CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VIETTECH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VIETTECH

Địa chỉ:

78/14A Trần Thị Dương, Khu phố Đông Chiêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Kinh doanh thiết bị điện, thiết bị điều hòa không khí, thiết bị bồn bể dầu khí

Mã số:

GOODVN34923.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

12/07/2023 – 11/07/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: