CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HAWAI

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HAWAI

Địa chỉ:

Số 18, Đường Hồ Văn Mên, Ấp An Phú, Xã An Sơn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nước uống đóng chai, đóng bình

Mã số:

GOODVN34823.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

14/08/2023 – 13/08/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: