CÔNG TY TNHH SOLAR MIỀN NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH SOLAR MIỀN NAM

Địa chỉ:

637/2/18 Hà Huy Giáp, Khu Phố 3, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 45001:2018

Phạm vi:

Thi công, lắp đặt thiết bị năng lượng mặt trời

Mã số:

GOODVN34624.QMS & GOODVN34624.OHS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

10/06/2024 – 09/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: