CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TỔNG HỢP KB

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TỔNG HỢP KB

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 07 Hải Đức, Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Sản xuất: Thôn Cổ Mã, Xã Vạn Thọ, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

TCVN 7744:2013

Phạm vi:

Gạch Terrazzo

Mã số:

GOODVN34523.HC5

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

05/07/2023 – 04/07/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: