CƠ SỞ SẢN XUẤT KHÔ CÁ ĐỒNG PHAN CHAO

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CƠ SỞ SẢN XUẤT KHÔ CÁ ĐỒNG PHAN CHAO

Địa chỉ:

Ấp 4, Xã Hòa Bình, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh khô cá các loại, khô tép, khô bò, khô trâu

Mã số:

GOODVN34423.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

26/07/2023 – 25/07/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: