CÔNG TY CỔ PHẦN DL VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN DL VIỆT NAM

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Thôn Ngọc Loan, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Nhà xưởng: KCN Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP

Phạm vi:

Chiết rót và kinh doanh dầu thực vật
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN34224.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

20/06/2024 – 19/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: