CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM YLABVIETNAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM YLABVIETNAM

Địa chỉ:

Cụm 8, Xã Ngọc Tảo, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22716:2007

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm dạng ướt (kem, gel, son)

Mã số:

GOODVN34223.CGMP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

08/08/2023 – 07/08/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: