CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BMQ

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BMQ

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Tầng 2, 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất: 72/5 Giải Phóng, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP

Phạm vi:

Sản xuất và phân phối bánh mì, pate, món ăn sẵn từ bánh mì
(Food code: CIII, FI)

Mã số:

GOODVN34124.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

08/07/2024 – 07/07/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: