CÔNG TY TNHH TRÀ VƯƠNG GIA

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH TRÀ VƯƠNG GIA

Địa chỉ:

Khu đô thị mới, Thị Trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Đóng gói và kinh doanh trà

Mã số:

GOODVN34123.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

18/07/2023 – 17/07/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: