CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE PHÚC HOÀN NGUYÊN (ISO 13485:2016)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE PHÚC HOÀN NGUYÊN

Địa chỉ:

Tổ 5, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 13485:2016

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh nước muối điện phân

Mã số:

GOODVN34022.QMSM

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

19/04/2022 – 18/04/2025

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: