HỘ KINH DOANH PHẠM CƯỜNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ KINH DOANH PHẠM CƯỜNG

Địa chỉ:

34 Đường số 47, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất nước uống đóng bình
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN33924.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

07/06/2024 – 06/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: