HTX DỊCH VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 30/4

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HTX DỊCH VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 30/4

Địa chỉ:

Ấp Thống Nhất, Xã Vĩnh Hậu, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 14001:2015

Phạm vi:

Hoạt động nuôi trồng thủy sản: Nuôi tôm

Mã số:

GOODVN33923.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

31/07/2023 – 30/07/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: