CÔNG TY TNHH TRANG PHỤC NGOÀI TRỜI CPPC (VIỆT NAM)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH TRANG PHỤC NGOÀI TRỜI CPPC (VIỆT NAM)

Địa chỉ:

Lô C15a, Khu công nghiệp Phú Tài, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và thương mại:
1. Bộ đồ bảo hộ y tế bằng vài không dệt;
2. Khẩu trang thông thường có lớp vải kháng khuẩn;
3. Khẩu trang y tế thông thường;
4. Quần áo, may trang phục bằng các chất liệu vải thông thường

Mã số:

GOODVN33823.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

20/06/2023 – 19/06/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: