CÔNG TY TNHH ĐẶC SẢN TOÀN CẦU

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH ĐẶC SẢN TOÀN CẦU

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất: Số 886 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Rang, xay, đóng gói cà phê

Mã số:

GOODVN33523.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

07/08/2023 – 06/08/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: