CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VẬT LIỆU MỚI HỒNG THẠCH VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VẬT LIỆU MỚI HỒNG THẠCH VIỆT NAM

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 54 Ngõ 113 Cầu Bươu, Tổ dân phố 16, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Sản xuất: Thôn Khê Than, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

TCVN 8826:2011

Phạm vi:

Phụ gia hóa học cho bê tông (HS-2000)

Mã số:

GOODVN33423.HC5

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

31/07/2023 – 30/07/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: