CÔNG TY TNHH SXKD XNK PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÁNH ĐỒNG XANH (VietGAP)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH SXKD XNK PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÁNH ĐỒNG XANH

Địa chỉ:

Khu dân cư Chợ Hang Mai, Ấp An Phú, Xã An Nhơn, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Củ khoai lang
Sản lượng dự kiến: 840 Tấn/năm

Sản phẩm: Rau lang
Sản lượng dự kiến: 135 Tấn/năm

Diện tích sản xuất: 5 Ha

Mã số:

GOODVN33223.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

13/07/2023 – 12/07/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: