CÔNG TY TNHH SXKD XNK PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÁNH ĐỒNG XANH (ISO 22000:2018 & HACCP)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH SXKD XNK PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÁNH ĐỒNG XANH

Địa chỉ:

Khu dân cư Chợ Hang Mai, Ấp An Phú, Xã An Nhơn, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

1. Sản xuất các sản phẩm từ khoai lang và dây khoai lang;
2. Sản xuất trà vỏ bưởi;
3. Sản xuất tinh bột hạt mít, mít sấy, nhãn sấy khô, tinh bưởi non, bột cacao, dưa ngó lục bình

Mã số:

GOODVN33223.FSMS & GOODVN33223.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

15/08/2023 – 14/08/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: