HỘ KINH DOANH BLENDS

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ KINH DOANH BLENDS

Địa chỉ:

49 Ngô Thì Sĩ, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ
(Food code: E)

Mã số:

GOODVN33124.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

03/06/2024 – 02/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: