CÔNG TY CỔ PHẦN VINH PHÁT

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN VINH PHÁT

Địa chỉ:

Khu công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 45001:2018

Phạm vi:

Sản xuất giấy (cuộn)

Mã số:

GOODVN32923.OH&S

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

25/07/2023 – 24/07/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: