Hộ kinh doanh Cơ sở Chế biến Hải sản Xuân Anh

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  Hộ kinh doanh Cơ sở Chế biến Hải sản Xuân Anh

Địa chỉ:

Thôn Bình An 1, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên – Huế, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

GMP

Phạm vi:

Chế biến mực khô

Mã số:

GOODVN32823.GMP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

17/10/2023 – 16/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: