CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ATL

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ATL

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 8, Ngõ 124, Đường Lâm Tiên, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Sản xuất: Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất, gia công bao bì carton

Mã số:

GOODVN32723.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

26/09/2023 – 25/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: