CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALASKA VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ALASKA VIỆT NAM

Địa chỉ:

59/10A Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất nước đóng bình, đóng chai
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN32524.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

03/06/2024 – 03/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: