CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG TRƯỜNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG TRƯỜNG

Địa chỉ:

Phố Nỷ, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Kinh doanh rau củ quả, trái cây tươi
(Food code: FI)

Mã số:

GOODVN3224.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

13/01/2024 – 12/01/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: