HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG XÃ NGHĨA HƯNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG XÃ NGHĨA HƯNG

Địa chỉ:

Thôn Đình, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Hành lá
Diện tích sản xuất: 1.15 Ha
Sản lượng dự kiến: 4 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN31924.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

26/06/2024 – 25/06/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: